Privacybeleid

De webshop van kleding-online.com neemt privacy zeer serieus en dit geldt ook voor persoonsgegevens voor onze nieuwsbrief. kleding-online.com gaat zorgvuldig met uw gegevens om en houdt deze veilig.

kleding-online.com houdt zich bij onze verwerking aan de eisen van de AVG privacy verordening. Dit houdt onder meer in dat:

• Wij geven duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacy- en cookieverklaring
• We beperken de verzameling van persoonsgegevens tot datgene wat nodig is voor wettige doeleinden
• Waar uw toestemming is vereist, zullen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken
• Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
• Wij respecteren uw recht om op verzoek uw persoonsgegevens te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen
kleding-online.com was verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we je graag uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer u onze kleding-online.com -website bezoekt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. U kunt bijvoorbeeld denken aan persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen via verschillende kanalen worden verzameld. Voltooi je bestelling via de nieuwsbrief of bij het aanmaken van een account.

• voor-en achternaam
• adresgegevens
• e-mailadres
• Betalingsdetails
• IP adres
• wachtwoord
• Bedrijfsnaam
Bovenstaande gegevens zijn nodig om een ​​account aan te maken en om uw bestelling af te ronden en te verzenden.

We zullen je telefoonnummer niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Daarnaast behandelen wij:

• Eventuele persoonsgegevens die u ons op welke manier dan ook per e-mail, contactformulier of ander bericht toestuurt
• Alle persoonlijke gegevens waarnaar u verwijst bij het evalueren van onze online winkel
• Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt bij deelname aan een prijsvraag
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• account aanmaken
• Bestellingen verwerken (bezorgen, betalen en contact)
• Naleving van wettelijke verplichtingen
• Vragen en verzoeken over onze producten beantwoorden
• nieuwsbrieven versturen met informatie over onze producten of diensten
• Reageer op blogposts
• Mogelijkheid om een ​​winnaar aan te wijzen
• Mogelijkheid om uw beoordelingen van onze online winkel weer te geven
E-mail en mailinglijsten
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Zolang u klant bij ons bent bewaren wij uw gegevens zorgvuldig. Kort gezegd komt dit erop neer dat wij klantgegevens bewaren totdat u aangeeft hier geen gebruik meer van te willen maken. Vanwege administratieve verplichtingen moeten persoonsgegevens zoals facturen bewaard worden. Op het moment van schrijven is dat zeven jaar.

gegevens ontvanger
De door u verstrekte gegevens worden indien nodig aan derden doorgegeven om de door u bestelde producten te kunnen leveren. Ook geeft kleding-online.com bijvoorbeeld uw adresgegevens door aan DHL voor de bezorging van uw bestelling. Alle betrokken partijen zijn gebonden aan de Privacywet. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende partijen:

Beoordelingen

Feedback Company
Samen met de Feedback Company verzamelen wij reviews. Indien je een review schrijft over kleding-online.com op de website van de Feedback Compagnie, dan zullen er een aantal verplichte gegevens ingevuld moeten worden. Zoals: je naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) waardoor je persoonlijk identificeerbaar bent voor jezelf en voor Bendelli waar je een aankoop hebt gedaan. Een (zakelijk) e-mail adres waarop je benaderbaar bent. Het IP-adres waarvandaan je de beoordeling schrijft en als laatste je aankoopgeschiedenis betreffende product(en) die je bij kleding-online.com hebt aangeschaft. Zodra wij je uitnodigen om een review te plaatsen zullen deze gegevens ook gedeeld worden met de Feedback Company. Alle gegevens worden versleuteld verzonden met http/SSL. Zij zullen niet meer persoonsgegevens vastleggen dan voor de review noodzakelijk is.
Verder zal kleding-online.com de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Jonger dan 16?

Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid hebben gelezen.

kleding-online.com
kleding-online.com neem passende maatregelen om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

kleding-online.com neemt de volgende beveiligingsmaatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. (HTTPS/SSL)
• Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.
• Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
• Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligings-gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
SSL certificaat

• De website kleding-online.com is beveiligd met een SSL certificaat!
• Dat betekent dat alle gegevens zoals klant- en bankgegevens vertrouwelijk behandeld worden d.m.v. een automatische gecodeerde versleuteling.
• Deze versleuteling wordt gedaan met een zogenaamd SSL certificaat, waarbij SSL staat voor Secure Socket Layer.
• Hierdoor is het onmogelijk dat iemand deze gegevens kan onderscheppen.
• SSL zorgt ervoor dat transacties 100% veilig en betrouwbaar verlopen.
Websites van derden
Website van derden die doormiddel van bijvoorbeeld een link aan de website van kleding-online.com zijn verbonden of gekoppeld

, vallen niet onder deze privacy policy en de cookieverklaring. kleding-online.com kan niet garant staan of deze dergelijke derden partijen op een betrouwbare en verantwoordelijke wijzen omgaan met persoonsgegevens. Ons advies is om de privacy policy van de website te lezen alvorens gebruik te maken van deze website of webwinkel.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen je computer niet. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Technische cookies (noodzakelijke cookies)
Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Bendelli te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met je account te detecteren . Functionele cookies onthouden jouw voorkeuren.

Overig: cookie control cookies
Deze cookies worden geplaatst om jouw voorkeuren met betrekking tot cookies te onthouden. Deze zijn noodzakelijk om te weten of je wel of geen toestemming geeft voor het opslaan van de volgende cookies op je apparatuur:

• Google Analytics (statistieken)
• Cookies van advertentieprogramma’s
• Social Media cookies
Jouw rechten m.b.t. je persoonsgegevens
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

• Je hebt recht een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken
• Je hebt recht een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van je verwerken (dataportabiliteit)
• Je hebt recht een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn
• Je hebt recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens.
• Je hebt recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens
Wijziging privacy- en cookieverklaring
Bendelli behoudt zich te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft op de wijze waarop wij reeds informatie verzameld hebben, dan brengen wij je hiervan op de hoogte middels een email. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je vragen of klachten hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kom je er met ons niet uit , dan kun je hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.