Cookies

Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer gewist van uw harde schijf (zgn. sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. een winkelwagenteller aanbieden, waarop u kunt aflezen hoeveel artikelen er zich op dat moment in uw winkelwagentje bevinden en hoe hoog de actuele inkoopwaarde is.

Andere cookies blijven in uw computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek te herkennen (zgn. duurzame ofwel sessie-overstijgende cookies). Vooral deze cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de webpagina krijgt gepresenteerd. Deze cookies worden na verkoop, na een termijn van een jaar automatisch gewist.

Onze cookies bevatten hiervoor o.a. de volgende informatie: Sessie ID, hash voor winkelwagentje, hash voor wensenlijst, herkomst van de gebruiker, geslacht van de bezochte categorieën.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van informatie voor onze gebruikers over de cookies zijn de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang in een gebruikersvriendelijk en veilig ter beschikking stellen van kleding-online.com

Vanzelfsprekend kunt u uw browser zo instellen dat hij onze cookies niet op de hardware plaatst. De help-functie in de menulijst van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser ervan kunt weerhouden nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop kunt wijzen dat u een nieuwe cookie krijgt en ook hoe u alle al verkregen cookies kunt wissen en alle toekomstige kunt blokkeren.

Ga aub als volgt te werk:
In Internet Explorer:
Selecteer in de menubalk “Extras” het item “Internet Opties”.
Klik op de tab “Privacy”.
Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone uitvoeren. Hier stelt u in of en welke cookies aanvaard of geweigerd moeten worden.
Met “OK” bevestigt u deze instelling.
In Firefox:

Selecteer op de menubalk het item Instellingen.
Klik op “Privacy”.
Selecteer in het dropdown menu de rubriek “Toepassen met Eigen Instellingen”.
Nu kunt u instellen of cookies geaccepteerd moeten worden, hoe lang u deze cookies wilt behouden, uitzonderingen toevoegen en bepalen welke websites u altijd resp. nooit wilt toestaan cookies te gebruiken.
Met “OK” bevestigt u uw instellingen.
In Google Chrome:

Klik op het Chrome menu in de symboollijst van de browser.
Selecteer nu “Instellingen”.
Klik op “Geavanceerde instellingen tonen”.
Klik onder “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”.
Onder “Cookies” kunt u de volgende instellingen voor cookies uitvoeren:
Cookies wissen
Cookies standaard blokkeren
Cookies en gegevens van websites standaard na beëindiging van de browser wissen
Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toelaten
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

Privacyverklaring

  1. Algemeen
    In deze privacyverklaring informeren wij u hoe kleding-online.com (hierna ook “wij” en/of “ons” en/of “kleding-online.com”) met persoonsgegevens omgaat. Voor het beschikbaar stellen van kleding-online.com en zijn functies is het nodig dat wij enige persoonsgegevens verwerken. Ook als u producten bestelt worden gegevens verwerkt, die voor de aankoop en verzending van de waren nodig zijn en die voor de uitvoering van de bestelling, voor zover nodig, worden doorgegeven aan de leverancier, die wij hiervoor de opdracht hebben gegeven. Verder worden adres- en bestelgegevens voor eigen marketingdoelen verzameld en verwerkt. Voor marketingdoelen van derden worden uitsluitend gegevens vrijgegeven, voor zover dit binnen het kader van de geldende privacywetgeving is toegestaan.
  2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen
    Over de doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens en de dienovereenkomstige rechtsgrondslagen kunt u in de volgende hoofdstukken lezen.

3.Log-gegevens
Bij iedere toegang tot de pagina’s vankleding-online.com worden gebruikersgegevens door de internetbrowser overgedragen en opgeslagen in registratiebestanden, de zogenaamde logbestanden. De daarbij opgeslagen bestanden bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van de opvraging, naam van de opgevraagde pagina, het IP-adres, de referrer-URL (URL van waaruit u op de website bent gekomen), de overgedragen gegevens, de laadtijden informatie over het product en de versie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van gebruik van onze pagina’s gewist.
Deze gegevensreeksen van logbestanden worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en gebruikersvriendelijker vorm te geven, fouten sneller op te sporen en op te lossen en servercapaciteiten te beheren (zie ook het hoofdstuk Analysetools en internettechnologieën). Daarnaast worden de gegevens van logbestanden gebruikt voor het herkennen van, verdedigen tegen en vervolgen van aanvallen op ons aanbod.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de log-gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van ons aanbod en het beheer van onze servercapaciteiten, in de storingsvrije instandhouding van ons aanbod en de naleving van onze wettelijke plichten voor het waarborgen van IT-veiligheid.

3.1 Gegevensverwerking voor het beschikbaar stellen van kleding-online.com (gebruikersrekening, feed en andere functies)
Bij kleding-online.com heeft u de mogelijkheid een gebruikersaccount, een persoonlijk profiel en een feed aan te maken. Via de feed ontvangt u updates en informatie over de thema’s en andere gebruikers die u volgt (bijv. merken, categorieën, sterren, trends). Om deze functies te kunnen aanbieden moeten wij gegevens verwerken met betrekking tot de door u gebruikte eindapparatuur, uw persoon, uw geslacht, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord. Daarbij maken wij ook gebruik van informatie over de door u geselecteerde kleurentrends en –thema’s, die u in uw feed wilt zien (volgfunctie). De verplichte informatie die wij in ieder geval van u dienen te krijgen, staat als zodanig aangegeven.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens, die u vrijwillig in uw kleding-online.com-profiel heeft vermeld. Zo kunt u o.a. eigen materiaal uploaden (bijv. foto’s, teksten, video’s enz.) in uw profiel opslaan.
Als u commentaar, een aanbeveling of een beoordeling van producten, merken en een bepaalde stijl geeft, verwerken wij de persoonsgegevens, die u in het kader van het commentaar of een oordeel geeft.
De door u gegeven informatie kan in principe in de profielinstellingen worden beheerd, aangevuld en/of verwijderd.

Wij gebruiken de bovenvermelde gegevens om u de verschillende functionaliteiten van kleding-online.com ter beschikking te stellen, om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te doen en met u in contact te treden.
Voor zover wij gegevens verwerken om u de verschillende functionaliteiten ter beschikking te kunnen stellen is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst. Om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen verwerken wij gegevens op basis van de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” (wij hebben een gerechtvaardigd belang in direct marketing ten opzichte van onze klanten, voor zover dit blijft binnen het kader van de richtlijnen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht)

3.2. Gegevensverwerking bij online winkelen
Bovendien kunt u bij kleding-online.com onder verplichte betaling van de kosten modeartikelen en andere producten bestellen. Wij verwerken in dit verband persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, met name de uitvoering van uw bestelling, de levering van de waren, de controle van uw kredietwaardigheid, de uitvoering van de betaling en mogelijke garantiegevallen. Daarnaast verwerken wij voor deze doeleinden in hoofdzaak uw voor- en achternaam, uw geslacht, uw geboortedatum, het adres waar uw bestelling en rekening naartoe wordt gestuurd, uw e-mailadres en in voorkomende gevallen uw wachtwoord en telefoonnummer.
Voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening worden uw persoonsgegevens slechts aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen wanneer dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening noodzakelijk is of u eerder toestemming hebt verleend. In het kader van de uitvoering van uw bestelling verkrijgen bijvoorbeeld door ons ingezette dienstverleners (bijv. logistiek- en transportondernemingen) de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.
Verder gebruiken wij de bij de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening beschikbare gegevens ook om bij uw interesses specifiek passende aanbiedingen te kunnen doen.
Voor zover wij gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening, is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst.

Om bij uw interesses spect.igd belang in direct marketing ten opzichte van onze klanten, voor zover dit blijft binnen het kader van richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming en het mededingingsrecht).

3.3. Berichten uit uw netwerk
Om steeds te weten wat er in uw netwerk bij kleding-online.comallemaal gebeurd gebruiken wij uw in het kader van de registratie gegeven e-mailadres om u berichten te sturen voor volgende gebeurtenissen:
Een andere gebruiker volgt u;
Een categorie die u volgt bevat nieuwe producten;
Informatie over gebruikers die op u lijken.
U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van alle of slechts bepaalde soorten berichten met wijzigende gevolgen voor de toekomst in uw profielinstellingen en aan het eind van ieder bericht.
De rechtsgrondslag voor het boven beschreven gebruik van uw e-mailadres voor berichten is de uitvoering van de overeenkomst.

3.4. Contact opnemen
Bij kleding-online.com heeft u de mogelijkheid op meerdere manieren met ons in contact te treden. Per e-mail, per telefoon of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt alleen met het doel om met u in contact te treden en uw aanvraag te kunnen verwerken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering resp. realisering van precontractuele maatregelen op verzoek van de persoon in kwestie.

3.5. Overige doelen
Wij verwerken uw gegevens ook om onze rechten geldig te maken, uit te oefenen en te verdedigen; rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de handhaving van onze rechten.

  1. Bewaarduur
    In principe bewaren wij uw gegevens zolang als dit voor het leveren van dit online aanbod nodig is, resp. zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben in het voor langere tijd opslaan daarvan (bijv. wij kunnen ook na vervulling van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden). Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog uitstaande opdrachten of om onze rechten en aanspraken te realiseren, alsmede gegevens die wij op grond van een wettelijke bewaartermijn nog langer moeten opslaan. In zoverre gegevens alleen niet gewist worden omdat er een bewaartermijn bestaat, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dat van ons vraag